rezolucja

UNEA Resolution 5/14 “End plastic
pollution: Towards an international legally
binding instrument”

 

Rezolucja UNEA 5/14 została przyjęta w marcu 2022 wraz z zakończeniem 5. sesji Zgromadzenia ONZ ds. środowiska (UNEA-5.2), w którym ponad 3400 osób uczestniczyło osobiście i 1500 online.

Ten historyczny dokument wymierzony jest przeciwko zanieczyszczaniu środowiska tworzywami sztucznymi i dotyczy pełnego cyklu życia tych tworzyw: od produkcji, poprzez projektowanie, aż do zarządzania odpadami.

Pobierz PDF i zapoznaj się z pełnym tekstem Rezolucji.

 

Pobierz PDF

Inicjatywa #EndPlasticPollution jest realizowana przez UNEP/GRID-Warszawa

Inicjatywa #EndPlasticPollution
UNEP/GRID-Warszawa
e-mail: grid@gridw.pl