#EndPlasticPollution –
zostań częścią ważnej Inicjatywy

background page#EndPlasticPollution to działanie motywowane pilną koniecznością zażegnania globalnego kryzysu zanieczyszczenia środowiska plastikiem. Inicjatywa #EndPlasticPollution weszła w kolejny etap, w którym przedstawiciele nauki, biznesu, administracji oraz trzeciego sektora, dołączają do grona wypracowującego rozwiązania i rekomendacje dla powstającego prawa międzynarodowego.


Zapraszamy do współpracy

maria andrzejewska
“W projektowaniu produktów potrzebujemy rozwiązań holistycznych, uwzględniających różne branże i całą drogę cyklu życia plastiku. Z analizy UNEP wynika, że samo przejście na gospodarkę cyrkularną może do 2040 r. zmniejszyć ilość tworzyw sztucznych trafiających do oceanów o ponad 80 proc., zredukować produkcję pierwotnego plastiku o 55 proc. oraz zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 25 proc. Taka perspektywa utwierdza, że gra jest warta świeczki.”

Maria Andrzejwska
Dyrektorka Generalna UNEP/GRID-Warszawa

Kierujemy nasze zaproszenie do szerokiego grona: przedstawicieli nauki i biznesu, rządów, samorządów, ekspertów oraz organizacji pozarządowych. Dzięki wspólnej platformie dyskusji, wiedza i doświadczenie uczestników znajdą zastosowanie przy tworzeniu rekomendacji dla Intergovernmental Negotiating Committee (INC), raportu dobrych i złych praktyk oraz implementacji prawa międzynarodowego.

Wyzwania dotyczą całego łańcucha wartości, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr konsumpcyjnych, branży budowlanej, motoryzacyjnej, usług oraz medycyny i zdrowia. Angażując się w projekt, każda z zaproszonych firm i instytucji będzie miała okazję w otwarty sposób podzielić się swoim doświadczeniem, praktykami, innowacjami oraz refleksjami i tym samym realnie wpłynąć na działania dla zrównoważonego rozwoju, tak w Polsce, jak i w regionie.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

* pola obowiązkowe
Treść regulaminu

Inicjatywa #EndPlasticPollution jest realizowana przez UNEP/GRID-Warszawa

Inicjatywa #EndPlasticPollution
UNEP/GRID-Warszawa
e-mail: grid@gridw.pl