Nasz cel

Inicjatywa #EndPlasticPollution opiera się na współpracy biznesu, nauki, decydentów i innych interesariuszy w dążeniu do optymalnego wykorzystania tworzyw sztucznych z korzyścią dla środowiska i nas wszystkich. Raport prezentujący wyzwania z jakimi się mierzymy wraz z rekomendacjami zostanie przekazany UN Environment Programme.

Aktualności

#InternationalPlasticTreaty coraz bliżej - trzecia sesja Intergovernmental Negotiating Committee INC-3, która obyła się w listopadzie w Nairobi, siedzibie #UNEP.

„Jestem zachęcona postępem negocjacji w sprawie traktatu, który położy kres zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi – powiedziała Inger Andersen, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). „Bądźcie ambitni, innowacyjni, inkluzywni i odważni. I wykorzystajcie te negocjacje, aby udoskonalić ten skuteczny instrument, którego będziemy mogli użyć do stworzenia lepszej przyszłości, wolnej od zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi”.

Stworzony wcześniej draft międzynarodowej umowy był omawiany i doprecyzowywany podczas listopadowych sesji. Kolejne, czwarte spotkanie komitetu w kwietniu 2024 r. w Ottawie.

Celem jest opracowanie międzynarodowego, prawnie wiążącego instrumentu mającego na celu położenie kresu zanieczyszczeniom tworzywami sztucznymi do końca 2024 roku.

#plasticpollution #EndPlasticPollution #tworzywasztuczne #plastictreaty #ONZ #zanieczyszczenia #umowa #traktat #plastik #INC #Nairobi

Czy wiecie, że plastikowa torba 🛍 powstała jako ekologiczny zamiennik torby papierowej? Obecnie zalewamy tworzywami sztucznymi całą 🌎Ziemię, powodując nieodwracalne szkody w środowisku. Gdzie popełniliśmy błąd?

#EndPlasticPollution

Przemysław Białkowski w rozmowie 🎤 z dyrektor generalną UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska:

👉 https://lnkd.in/eiuYuHVs

#plastik #tworzywasztuczne #plastics #pollution #environment #UNEP

🟣 Tworzywa sztuczne nie jako odpad, ale jako surowiec.

Jeśli nie mieliście możliwości wzięcia udziału w webinarze Inicjatywy #EndPlasticPollution na temat tworzyw sztucznych i cyrkularnej gospodarki #GOZ, to jest już dostępny link do nagrania, w którym możecie wysłuchać całość tego niezwykle ciekawego szkolenia.

Prezentacja przygotowana przez Anna Kozera-Szałkowska i Weronika Wertelecka z Plastics Europe Polska to pigułka wiedzy, z której każdy może wyciągnąć coś dla swojej branży.

Jak wygląda aktualnie zagospodarowanie tworzyw sztucznych w Polsce i Europie? Jakie możliwości daje nam rozsądne używanie plastiku i jaką przewagę ma to tworzywo nad innymi? I w końcu jak zawracać je do ponownego obiegu?

👉Link do nagrania w komentarzu, zapraszamy!

#tworzywasztuczne #plastik #obiegzamknięty #gospodarka #plastics #environment #UNEP #InicjatywaEPP #UNEPGRIDWarszawa

Inicjatywa #EndPlasticPollution jest realizowana przez UNEP/GRID-Warszawa

Inicjatywa #EndPlasticPollution
UNEP/GRID-Warszawa
e-mail: grid@gridw.pl